Borçlar kanunu kapsamında tanımlanan şekliyle manevi tazminat kişilik hakkının zedelenmesinden dolayı zarar görenkişinin uğradığı manevi zarara karşılık manevi tazminat adı altında zarar verenden isteyebileceği, zarar karşılığı olarak ödenen paradır.Kişinin şerefi, onuru, insanların gözündeki itibarı, namusu, lekelenmeme hakkı, özel hayatının gizliliği, özel veya mesleki sırları gibi tüm değerleri kişilik hakları kapsamındadır.

EMSAL NİTELİĞİNDEKİ MANEVİ TAZMİNAT ÖRNEĞİ

Davacı 18/07/2016 tarihinde havayolu şirketinin Gaziantep-İstanbul seferine bilet almış, online check-in neticesinde 14A koltuk numaralı yeri belirlenmiştir. Seyahat günü bagaj teslim edilirken verilen kartta koltuk numarası XXX yazılı olarak görmüş buna rağmen hostesler tarafından 14A numaralı koltuğa yerleştirilmiştir ancak sonradan zorla koltuğundan kaldırılıp bu sırada ayakta beklerken bir başka yolcu tarafından azarlandığını, onurun kırıldığını ve daha sonra yetkili havayolu şirketinin müşteri hizmetlerini arayarak durumu belirttiğini bu süre zarfında müşteri hizmetlerinde telefonda bekleme süresince geçen fatura bedeli olan 11,71 TL  , koltuk ücreti olan 124,99 TL’nin tahsili ve 3.000,00 TL manevi tazminat istemiyle dava açmıştır.

Yalova Asliye Hukuk Mahkemesi verdiği kararında;

Davacının tüm rencide edici duruma rağmen seyahatini gerçekleştirmiş, seyahatle beklenen yarar sağlandığından bilet ücreti yönünden maddi tazminat talebi yerinde görmemiş ancak davacının söz konusu aksaklığı havayolu şirketine bildirmek amacıyla müşteri hizmetleri ile görüşmesinin 11,71 TL ücretlendirilmesi ticari ahlak, iyi niyet ve dürüstlükten uzak olduğu, şirketin kendi yaptığı mağduriyetten bile kazanç sağlama niteliğindeki bu uygulamanın haksız şart niteliği kabul edilerek bu bedele ilişkin talep mahkemece kabul edilmiştir.

Manevi tazminat yönünden ise sorumluluğun davalı şirkette olduğu en üst teknolojik imkanların kullanıldığı havacılık sektöründe eğer yolcunun koltuk numarasının değiştirilmesi söz konusu ise davalı şirketin bunu önceden müşterisine en azından sistemde kayıtlı cep telefonuna mesajla bildirmesi gerektiğini bu şekilde bildirimde bulunmayınca aynı koltuğu 2 kişiye satmış gibi yolcular arasında münakaşa çıkmasına davacının horlanıp aşağılanmasına neden olmuştur. Bu durum müşteri hizmetlerine bildirirken bile kendisinden ücret kesilmiş bu şekilde hukuka ve ticari ahlaka uymayan tazminat yönünden davanın kısmen kabulü ile 2.000,00 TL manevi tazminata hükmetmiştir.

İlk derece mahkemesinin kararına karşı istinaf kanun yoluna başvuran davalı havayolu şirketinin başvurusu reddedilip Yalova Asliye Hukuk Mahkemesi kararı oybirliğiyle onanmıştır. İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 14. Hukuk Dairesinin 2017/846 Esas 2018/97 Karar sayılı gerekçeli kararı şu şekilde açıklanmıştır;

Davalı şirket uluslararası bilinirliği ve saygınlığı olan bir şirkettir. Bu şirkete güvenerek bilet alan ve elektronik ortamda koltuğunu belirleyen davacının bu bilgilendirmeye güvenmesi ve buna göre hareket etmesi olağan bir tüketici davranışıdır. Bagaj teslimi sırasında verilen karttaki numaraya dikkat etmemesi normaldir. Esasen orada yeni bir numara yer alamamakta, koltuk numarasının değiştiğine ilişkin bir bilgi bulunmamaktadır. Uçağa bindikten sonra bu konuda yaşanan karışıklığın davacı yönünden üzüntü yarattığı ilk derece mahkemesince belirlenmiştir.

Davalı taşıyıcı, tüketiciye bildirdiği koltuk numarasından farklı bir koltuğa yönlendirmek suretiyle taraflar arasında kurulan sözleşme ilişkisine aykırı davranmıştır. Yine tüketici ile olan güven ilişkisini zedeleyecek şekilde, uçağın koltuk numarasını değiştiğini tüketiciye önceden bildirmemek suretiyle de sözleşme ilişkisine aykırı davranmıştır. Bu aykırı davranış sonucu uçağın içinde yaşanan kargaşanın davacının kişilik hakların zarar verdiği iddiası yerinde bulunmuştur. Mahkemece takdir edilen manevi tazminat miktarı da uygun olup davalı vekilinin istinaf sebepleri uyarınca manevi tazminata ilişkin istinaf başvuru reddedilmiştir.

Uçaktaki Koltuk Değişimini Yolcuya Haber Vermeyen Havayolu Şirketine Manevi Tazminat Kararı

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir