Kredinin Kullanılması İçin Zorunlu Olarak Açılması Gereken Bir Hesap Nedeniyle Davacıdan Hesap İşletim Ücreti Tahsilatları Yanında Bir De Bankacılık Hizmet Geliri Adı Altında Kesinti Yapılması Taraflar Arasında Düzenlenen Sözleşmeye Aykırılık Teşkil Eder!

Banka müşterisi, muhtelif tarihlerde bankadan kredi çekmiş  kredilere istinaden masraf, komisyon ve bankacılık hizmet gideri adı altında toplamda 2.635,70 TL haksız kesinti yapılması sebebiyle söz konusu bankaya 2.635,70 TL’nin faizi ile birlikte iadesini için karşı dava açmıştır. Davalı, davacı tarafından kullanılan kredinin ticari kredi…

Uçaktaki Koltuk Değişimini Yolcuya Haber Vermeyen Havayolu Şirketine Manevi Tazminat Kararı

Borçlar kanunu kapsamında tanımlanan şekliyle manevi tazminat kişilik hakkının zedelenmesinden dolayı zarar görenkişinin uğradığı manevi zarara karşılık manevi tazminat adı altında zarar verenden isteyebileceği, zarar karşılığı olarak ödenen paradır.Kişinin şerefi, onuru, insanların gözündeki itibarı, namusu, lekelenmeme hakkı, özel hayatının gizliliği,…