Nafaka Miktarının Belirlenmesi

Nafaka, mahkemece bir kimsenin aile bireylerinin maddi ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamak için ödemesine karar verilen aylıktır. Türk Medeni Kanunu’nda farklı nafaka çeşitleri düzenlenmiştir. Nafakalar bakım nafakası ve yardım nafakası olarak ikiye ayrılır. Bakım Nafakası Tedbir Nafakası Boşanma davası süresince eşlerin…

Eşlerin Sadakat Yükümlülüğü Boşanma Davası Sırasında Devam Eder Mi?

Türk Medeni Kanunu’nun 185. maddesinde genel anlamda eşlerin hak ve yükümlülükleri belirlenmiştir. TMK’nın 185. Maddesine göre; “Evlenmeyle eşler arasında evlilik birliği kurulmuş olur. Eşler, bu birliğin mutluluğunu elbirliğiyle sağlamak ve çocukların bakımına, eğitim ve gözetimine beraberce özen göstermekle yükümlüdürler. Eşler birlikte…

Eşe Yapılan Bağışlar Kişisel Mal Sayılır mı?

TMK. madde 220 hükmüne göre; eşlerden birinin edinilmiş mallara katılma rejiminin kurulmasından sonra herhangi bir biçimde karşılıksız kazanma yoluyla elde ettiği her türlü mal varlığı değerleri o eşin kişisel mal varlığı olarak kabul edilir, bu nedenle karşılıksız kazanma yolu ile elde edilmiş malvarlıkları mal rejiminin tasfiyesine konu edilemez.