Nafaka Miktarının Belirlenmesi

Nafaka, mahkemece bir kimsenin aile bireylerinin maddi ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamak için ödemesine karar verilen aylıktır. Türk Medeni Kanunu’nda farklı nafaka çeşitleri düzenlenmiştir. Nafakalar bakım nafakası ve yardım nafakası olarak ikiye ayrılır. Bakım Nafakası Tedbir Nafakası Boşanma davası süresince eşlerin…

Eşlerin Sadakat Yükümlülüğü Boşanma Davası Sırasında Devam Eder Mi?

Türk Medeni Kanunu’nun 185. maddesinde genel anlamda eşlerin hak ve yükümlülükleri belirlenmiştir. TMK’nın 185. Maddesine göre; “Evlenmeyle eşler arasında evlilik birliği kurulmuş olur. Eşler, bu birliğin mutluluğunu elbirliğiyle sağlamak ve çocukların bakımına, eğitim ve gözetimine beraberce özen göstermekle yükümlüdürler. Eşler birlikte…