Kredinin Kullanılması İçin Zorunlu Olarak Açılması Gereken Bir Hesap Nedeniyle Davacıdan Hesap İşletim Ücreti Tahsilatları Yanında Bir De Bankacılık Hizmet Geliri Adı Altında Kesinti Yapılması Taraflar Arasında Düzenlenen Sözleşmeye Aykırılık Teşkil Eder!

Banka müşterisi, muhtelif tarihlerde bankadan kredi çekmiş  kredilere istinaden masraf, komisyon ve bankacılık hizmet gideri adı altında toplamda 2.635,70 TL haksız kesinti yapılması sebebiyle söz konusu bankaya 2.635,70 TL’nin faizi ile birlikte iadesini için karşı dava açmıştır. Davalı, davacı tarafından kullanılan kredinin ticari kredi…

Nafaka Miktarının Belirlenmesi

Nafaka, mahkemece bir kimsenin aile bireylerinin maddi ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamak için ödemesine karar verilen aylıktır. Türk Medeni Kanunu’nda farklı nafaka çeşitleri düzenlenmiştir. Nafakalar bakım nafakası ve yardım nafakası olarak ikiye ayrılır. Bakım Nafakası Tedbir Nafakası Boşanma davası süresince eşlerin…

Eşlerin Sadakat Yükümlülüğü Boşanma Davası Sırasında Devam Eder Mi?

Türk Medeni Kanunu’nun 185. maddesinde genel anlamda eşlerin hak ve yükümlülükleri belirlenmiştir. TMK’nın 185. Maddesine göre; “Evlenmeyle eşler arasında evlilik birliği kurulmuş olur. Eşler, bu birliğin mutluluğunu elbirliğiyle sağlamak ve çocukların bakımına, eğitim ve gözetimine beraberce özen göstermekle yükümlüdürler. Eşler birlikte…

Uçaktaki Koltuk Değişimini Yolcuya Haber Vermeyen Havayolu Şirketine Manevi Tazminat Kararı

Borçlar kanunu kapsamında tanımlanan şekliyle manevi tazminat kişilik hakkının zedelenmesinden dolayı zarar görenkişinin uğradığı manevi zarara karşılık manevi tazminat adı altında zarar verenden isteyebileceği, zarar karşılığı olarak ödenen paradır.Kişinin şerefi, onuru, insanların gözündeki itibarı, namusu, lekelenmeme hakkı, özel hayatının gizliliği,…